Dentalna radiografija

Nudimo različite metode za potpunu dijagnostiku. 

 

Digitalni ortopantomograf ili panoramska slika jedna je od glavnih dijagnostičkih metoda u stomatologiji. Ortopantomografija se može koristiti čak i za djecu zbog male količine zračenja. Jedina populacija koja ne bi trebalo da bude izložena ortopantomografiji su trudnice. 

 

Zahvaljujući digitalizaciji i najsavremenijoj tehnologiji, naši rendgenski uređaji imaju najmanju moguću dozu zračenja koja se ne smatra štetnom. Pored panoramskih slika mogu se napraviti i retroalveoralni snimci ili pojedinačni snimci zuba. 

 

3D dijagnostika se smatra sve većim imperativom u stomatologiji. Pored savršene preciznosti i mogućnosti pregleda kostiju, omogućava i provjeru gustine kostiju, što se smatra osnovnim preduslovom za ugradnju implanta. 3D je presudan kada je u pitanju virtuelno umetanje implanta, tj. kompjuterski vođena implantologija.