Cjenovnik

Prva kontrola i otvaranje dosijea 25 €

Pregled specijaliste 15 €

Prva pomoć 15 € 

Kompozitni ispun - jednopovršinski 35 €  

Kompozitni ispun - dvopovršinski 40 €  

Kompozitni ispun - tropovršinski 45 €  

FRC kočić  30 € 

Direktno zatvaranje pulpe 20 €

Vitalna ekstirpacija sa definitivnim punjenjem 20 €

Mortalna ekstirpacija sa definitivnim punjenjem 30 €

Konzervativni tretman periapikalnog procesa i gangrene zuba 50 €

Revizija punjenja 30 €  

Totalna akrilatna proteza 250 €

Parcijalna akrilatna proteza 250 €

Fleksibilna proteza 350 €

Skeletirana proteza 400 €

Sidro mosta 100 €

Metalokeramička krunica 120 €

Keramička krunica na zlatu 350 €

Bezmetalna (cirkonijum) keramička krunica 250 €

Keramička faseta 230 €

Privremena krunica 10 €  

Izbjeljivanje devitalizovanog zuba 35 €

Lasersko izbjeljivanje zuba 300 € 

Vađenje zuba 30 €

Vađenje primarnog zuba 10 €

Kompleksno vađenje zuba 40 €

Hirurško vađenje zuba 70 €

Vađenje poluimpaktiranog ili impaktiranog zuba 150 €

Apikoektomija 150 €

Cistoektomija (do 3 zuba) 200 €

Cistoektomija (3+ zuba) 300 €

Frenektomija 50 €

Implanti (Biohorizons, Straumann) 600-700 €

Sinusni Lift 1000 €

Uklanjanje tvrdih zubnih naslaga 40 €

Kauzalna terapija 50 €

Hirurška intervencija - po zubu 50 €

Ispravljanje estetskih nedostataka - po zubu 40 €

Produženje kliničke krune zuba 50 €

Produbljivanje vestibuluma 300 €

Liječenje recesije gingive - ALODERM 150 €

SMGAT 200 €

Gingivektomija 100 €  

Retroalveoralna radiografija 15 €  

Panoramsko snimanje vilice 30 €  

3D snimanje 100 €